CsodaCsiga Flap
2023. december 5.   kedd   Vilma, Anasztz, Bcs, Csand, Csobd, Herkules, Seb, Vilma   
Flap ·  · Chat · Tvirat · Trskeres · Kpeslap · Frum · Weblapok ·  · Levelem · Webem · Naplk · BANK
Regisztrci · Kapcsolataim · Trsaim ·  · Bulikpek · MMS ·  · Jtk · Horoszkp · Linkek · Hirdets · Radi

CsodaCsiga > Frum > CsodaCsiga > ""Szépségek" gyûjteménye"
J BERS
oldal: /42
sor: idrend:
"Szépségek" gyûjteménye
 1281  friendly Nekem tetszik!
0  
2016-12-24 13:21:43 

A legszebb karácsony

Szentkarácsony éjjelén, mikor az utca csendes,
Mikor minden ház már haragtól mentes,
Egy kislány sétál a havas úton,
S nézi, milyen a boldogság az ablakon túlról.
Sétál az úton, a lámpák fénylenek,
Apró kezével törli a könnyeket.
Szegényke fázik, reszket és fél,
De szívében Isten még így is él.
Letérdel a hóba, s összeteszi kezét,
Fejét lehajtja, s behunyja a szemét.
"Drága Jó Istenem!" - kezdi remegve.
"Vigyázz a mennyben drága szüleimre.
Kérlek rám is vigyázz, mert annyira félek...
Ha te is akarod, jõjjenek a fények."
Sötét az utca, pislákol a lámpa,
Alatta vacog az árva leányka.
Átfagyva, némán térdel,
Arcán mosollyal, szemében fénnyel.
Egyetlen mondat hagyja el a száját:
"Legyen úgy, ahogy te akarod Atyám!"
Másnap reggel az utca zajong.
"Az a kislány... az ott halott."
Térdelve az úton, kõszoborrá fagyva,
Egy cetlit mégis maga után hagyva.

"Szeret az Úr, elvitt haza.
Ez életem legszebb karácsonya!"

(Lakatos Gerda Lujza)

 1280  friendly Nekem tetszik!
1  
2016-12-21 20:05:07 

Miért is szeretlek?

Miért is szeretlek? Mért vágyom utánad?
Mit szeretek benned? Csókra termett szádat,
Mely, ha ajkamhoz ér perzsel, mint a vulkán,
Felpezsdül a vérem, elönt a hõhullám.

Szeretem csókodat, mint akác a méhet,
Méhek a virágból csókolt lépes mézet,
Virág a harmatot, mely szirmát csókolja
Picinyke bimbóból rózsát álmodozva.

Szeretem gyengéden ölelõ karodat,
Barnás-zöld szemedben fénylõ csillagokat,
Testednek melegét, bõrödnek illatát,
Szerelmes szívednek csendes dobbanását.

Szeretem a mindig csilingelõ hangod,
Mikor a fejedet a vállamra hajtod,
Fülembe suttogod lágyan, önfeledten,
Imádlak kedvesem, egyetlen szerelmem.

Szeretlek, csupán mert enyém vagy te drága,
"te, a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja"
Enyém lett a tested, enyém lett a lelked,
Örökre enyém lett õszinte szerelmed.

Varsás Frigyes

 1279  katyi   vlasza silence hozzszlsra (1278) Nekem tetszik!
1  
2016-12-21 15:56:50 

Nem tudom honnan szeditek ezt a sok gyönyörû verset......
itt van egy tõlem is, nem annyira szép, meg mély értelmû, inkább Karácsonyi... :-)

Aranyosi Ervin

Karácsonyra mit kérjek - mit adjak?

Karácsonyra mit is kérjek?
Boldogságot, békességet!
Mosolyt,dísznek minden arcra,
varázs-fátylat a kudarcra!
Hibáinkért bocsánatot,
csak azt kapjam, amit adok.
Szeretethez meleg szívet,
verseimhez csengõ rímet.
Kenyeret az éhezõnek,
hitet minden létezõnek.
Örömöt és vidámságot,
tegyük szebbé a világot!

Karácsonyra mit is adjak?
Tiszta szívû, jó maradjak!
Felemeljek elesettet,
tápláljak szellemet, testet!
Jó példát az utókornak,
igéretet, hogy lesz holnap!
Melegséget, vidámságot,
zölden nyíló, szép virágot!
Megújuló jövõ képét,
emberséget, világbékét,
s mindazt mit angyalok adnak,
amit elképzelsz magadnak! 1278  silence Nekem tetszik!
1  
2013-04-12 06:25:16 

Boda Magdolna

Idegen madár

Idegen vagyok. Igaz már tudod, hogy két cukorral iszom a kávét
és hogy reggelente nem fésülködöm. Tudod, hogy tudom: jó a
világ és rossz. Hogy néha úgy megyek, hogy állok.
Idegen vagyok.
Tudod, hogy erõs vagyok, néha mégis sírok, ha elbukni látszom.
Hogy bátorságomban félek és hogy sokat beszélek, de igazából
már én sem figyelek magamra.
Idegen vagyok.
A bizonyosságok elhagytak. Idegen tenyerekbõl idegen mosolyokat
szemelgetek,
mint egy folyton éhes madár.
Mint egy folyton éhes idegen madár.
Vajon meddig tart az idegenség sivatagja, vajon meddig tart e
tikkasztó vándorlás?
Mikor mondod, hogy isten hozott?

 1277  babylon Nekem tetszik!
1  
2012-04-12 17:34:07 

József Attila:Mmikor az uccán átment a kedves

Mikor az uccán átment a kedves,
Galambok ültek a verebekhez.

Mikor gyöngéden járdára lépett,
Bokája messze, sugárral fénylett.

Mikor a válla picikét rándult,
Egy kis fiucska utána bámult.

Mikor befordult s táncolt a kis bluz,
Kinyujtózott a sarkon a koldus.

Mindenki nézte, senki se bánta,
Hogy õ a szivem gyökere-ága.

Karcsu szél hajlott utána hûsen,
Mindenki ámult, nézte derûsen.

Aggódott szivem, derûjük rászállt,
Kettétört ott egy irigy virágszált.

Mikor az uccán átment a kedves,

 1276  silence Nekem tetszik!
1  
2012-04-12 07:40:18 

Bella István

Mikor elõször

Mikor elõször teremtettek,
szívembe rengõ követ tettek.

Homlokomra, mert rút és szép volt,
vastollú páva szállt, az égbolt.

Sárga ként, s olajat öntöttek
szemembe, égjek, tüzesedjek.

Ezért lettem halálos, gonosz,
hûtlen-arcú, s így varázslatos.

Mikor másodszor teremtettek,
szívembe förgeteget tettek,

förgeteg-, halálhozó arcot,
elhajnalodót, megfogamzót,

ám e hajnal is halandó volt,
lánnyá változott, elfúvódott.

Harmadszor, hogy megteremtõdjek,
nekivágtam a zöld idõnek.

Zöld idõnek, világároknak,
hova a kövek megálmodtak.

Útszélrõl meg beszélõ ágat,
husángot metszettem hû társnak.

Ha néha szerelemben ázik,
boldog idõt hajt, megvirágzik.

Néha meg farkassal bolondoz,
megbokrosodik, zöld vihart hoz.

Ha magam egyszer földbevetem,
bordáim közé õt ültetem.

Beszélõ életem hadd töltsem
levelében, az évgyûrûkben.

Legyek vele kék derû, jó íz,
fanyar gyümölcs, keserû jó íz.

És mégis édes, mégis magvas.
Minden évszakon diadalmas.

 1275  silence Nekem tetszik!
0  
2012-04-12 07:33:32 


[img]http://www.utos.me/wp-content/uploads/Láttál-már-ilyen-tiszta-vizet.jpg[/img]

 1274  feherlofia Nekem tetszik!
0  
2011-10-19 12:42:28 

József Attila
A hetedik (Hungarian)

E világon ha ütsz tanyát,
hétszer szûljön meg az anyád!
Egyszer szûljön égõ házban,
egyszer jeges áradásban,
egyszer bolondok házában,
egyszer hajló, szép búzában,
egyszer kongó kolostorban,
egyszer disznók közt az ólban.
Fölsír a hat, de mire mégy?
A hetedik te magad légy!

Ellenség ha elõdbe áll,
hét legyen, kit elõtalál.
Egy, ki kezdi szabad napját,
egy, ki végzi szolgálatját,
egy, ki népet ingyen oktat,
egy, kit úszni vízbe dobtak,
egy, ki magva erdõségnek,
egy, kit õse bõgve védett,
csellel, gánccsal mind nem elég, -
a hetedik te magad légy!

Szeretõ után ha járnál,
hét legyen, ki lány után jár.
Egy, ki szivet ad szaváért,
egy, ki megfizet magáért,
egy, ki a merengõt adja,
egy, ki a szoknyát kutatja,
egy, ki tudja, hol a kapocs,
egy, ki kendõcskére tapos, -
dongják körül, mint húst a légy!
A hetedik te magad légy.

Ha költenél s van rá költség,
azt a verset heten költsék.
Egy, ki márványból rak falut,
egy, ki mikor szûlték, aludt,
egy, ki eget mér és bólint,
egy, kit a szó nevén szólít,
egy, ki lelkét üti nyélbe,
egy, ki patkányt boncol élve.
Kettõ vitéz és tudós négy, -
a hetedik te magad légy.
S ha mindez volt, ahogy írva,
hét emberként szállj a sírba.
Egy, kit tejes kebel ringat,
egy, ki kemény mell után kap,
egy, ki elvet üres edényt,
egy, ki gyõzni segít szegényt,
egy, ki dolgozik bomolva,
egy, aki csak néz a Holdra:
Világ sírköve alatt mégy!
A hetedik te magad légy.

 1273  feherlofia Nekem tetszik!
0  
2011-10-19 12:00:33 

Francois Villon
BALLADA A SENKI FIÁRÓL

Mint nagy kalap, borult reám a kék ég,
és hû barátom egy akadt: a köd.
Rakott tálak között kivert az éhség,
s halálra fáztam rõt kályhák elõtt.
Amerre nyúltam, csak cserepek hulltak,
s szájam széléig áradt már a sár,
utam mellett a rózsák elpusztultak
s lehelletemtõl megfakult a nyár,
csodálom szinte már a napvilágot,
hogy néha még rongyos vállamra süt,
én, ki megjártam mind a hat világot,
megáldva és leköpve mindenütt.

Fagyos mezõkön birkóztam a széllel,
ruhám csupán egy fügefalevél,
mi sem tisztább számomra, mint az éjjel,
mi sem sötétebb nékem, mint a dél.
A matrózkocsmák mélyén felzokogtam,
ahogy a temetõkben nevetek,
enyém csak az, amit a sárba dobtam,
s mindent megöltem, amit szeretek.
Fehér derével lángveres hajamra
s halántékomra már az õsz feküdt,
s így megyek, fütyülve egymagamban,
megáldva és leköpve mindenütt.

A gyõztes ég fektette rám a sátrát,
a harmattól kék lett a homlokom
s így kergettem a Istent, aki hátrált,
s a jövendõt, amely az otthonom.
A hegytetõkön órákig pihentem,
s megbámultam az izzadt kõtörõt,
de a dómok mellett fütyülve mentem,
s kinevettem a cifra püspököt:
s ezért csak csók és korbács hullott árva
testemre, mely oly egyformán feküdt
csipkés párnák között és utcasárban,
megáldva és leköpve mindenütt.

S bár nincs hazám, borom, se feleségem
és lábaim között a szél fütyül:
lesz még pénzem és biztosan remélem,
hogy egy nap nékem minden sikerül.
S ha meguntam, hogy aranytálból éljek,
a palotákat megint otthagyom,
hasamért kánkánt járnak már a férgek,
és valahol az õszi avaron,
egy vén tövisbokor aljában, melyre
csak egy rossz csillag sanda fénye süt:
maradok egyszer, François Villon, fekve,
megáldva és leköpve mindenütt.


 1272  silence Nekem tetszik!
0  
2011-10-18 20:58:38 

Weöres SándorÜdvösségCsak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem,
amikor szeretni tudtam,
és szeretnek-e, nem kérdeztem.
Csak ennyi történt teljes életemben,
egyébkor szakadékba buktam.
Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem.

 1271  silence   vlasza ocska hozzszlsra (1270) Nekem tetszik!
0  
2011-10-18 19:47:42 

Kitartó vagyok ám.. :-)))

 1270  ocska Nekem tetszik!
0  
2011-10-18 17:00:16 

Ezt nagyon szeretem, és látom valaki még mindig aktív...

 1269  silence Nekem tetszik!
0  
2011-09-13 08:43:10 

Szabó Lõrinc: KülönbékeHa tudtam volna régen, amit
ma már tudok,
ha tudtam volna, hogy az élet
milyen mocsok,

nem fütyörésznék most az uccán
ilyen vigan:
valószínûleg felkötöttem
volna magam.

Régen, mint az álamok tékozló
más fiai,
azt hittem, lehet a világon
segíteni,

azt hittem, szép szó vagy erõszak
ér valamit
s az élet, ha sokan akarjuk,
megváltozik.

Minden szörnyübb, mint hittem akkor,
fiatalon,
de, hálistennek, egyre csökken
az undorom,

egyre jobban bírom az évek
förtelmeit,
és az idõ és a közöny már
fertõtlenít.

Mert fátylát sorra dobta minden,
egymásután,
s harminchárom életem ma átlát
minden szitán:

látom, sokkal több a mocsok, mint
az ifjukor
sejteni bírta volna bennem
valamikor,

látom milyen rútúl becsapják
a baleket,
s hogy a balek azért balek, mert
mást nem tehet,

s hogy az ész az érdek rimája,
és hogy magát
sugaras hõssé a bitang is
hogy költi át,

s ha van is, kézen-közön elvész
az ideál,
és hogy nem hozhat egyetértést,
csak a halál, -

s mert mindez mégcsak nemis aljas,
nem szomorú,
a minden dolog apja valóban
a háború:

úgy nézzem elszát nyugalommal,
az életet,
mint reménytelen lepratábort
vagy harcteret.

Ha egyszerre tudok meg mindent,
hogy itt mi van,
egész biztossan felkötöttem
volna magam.

De valamit a sors, úgy látszik,
akart velem:
megmutatott mindent, de lassan,
türelmessen:

különbékét ezért kötöttem
a semmivel,
ezért van, hogy csinálom, amit
csinálni kell,

ezért becsülök úgy egy-egy jó
pillanatot,
ezért van, hogy a háborúban
verset irok

s a leprások közt fütyörészek
és nevetek
s egyre jobban kezdem szeretni
a gyerekeket.

 1268  silence Nekem tetszik!
0  
2011-07-25 06:42:50 

Vicának:

Nyerges András

Üzenet

Csillogó bogarak kicsi cseppek
Napszemû meleg fények
el ne fussatok

Frisseség hajnali falai
Reggelre születõ egek
be ne omoljatok

Lányok akik holnap talán
férjhezmentek lányok
és másfél óráig fogtok veszekedni ha valaki az elõszobában
égvefelejti a villanyt jaj a számla
a villanyszámla mekkora lesz mekkora lesz mekkora lesz

Lányok
õrizzétek magatokban a fû szökkenõ zöldjét
õrizzétek magatokban a suhogó kartonruhákat
meg a kicsi szandált és a fonott szatyorkát
õrizzétek a hideg forralatlan tej jóízét
meg a zsömlék barátságos ropogását
meg azt ahogy a triciklizõ fiúk megnéztek titeket
ha kenyérért szaladtatok a boltba
vigyázzatok azokra a pici sikításokra is
ahogy valaminek örültetek és emlékezzetek
milyen mozdulattal dõltetek hátra a padon
a nevetéstõl hogyan kalimpált a lábatok
néha egészen különöseket mondtatok a vízrõl a
fákról meg a záporokról és csodálkoztatok hatalmas
szemmel és szerettétek a tükörben nézni magatokat
mennyi ideig tudtatok nézni valami furcsát
nõttetek-e híztatok-e
van-e még szeplõ a szemetek alatt

Legyetek napszemû fények
legyetek frisseség hajnalai
reggelre mindig újnak születõ egek
mert nélkületek olyan ami új
mint híd nélkül a folyó
s a szerelem szerelem nélkül
El ne fussatokLám
kit én szeretek,
engem csak hiteget
más is kéne neki
és azt se szereti
pedig ma még tiszta
pedig ma még mint a
nyárfa sudár nyárfa
suhog a ruhája

Hát el ne fussatok
lányok kicsi cseppek
nélkületek mivégre mibennünk az új
olyan mint a szerelem szerelem nélkül
kiáltunk utánatok és arcunk is egészen belekékül
maradjatok itt minékünk
istenné! erõsebb menedékül

 1267  katyi   vlasza silence hozzszlsra (1266) Nekem tetszik!
0  
2011-05-13 18:34:21 

Olyan nagyon szépek....
nem is tudom, honnan tudsz ennyi szép verset össze olvasni... egyik szebb, mint a másik
:-)

 1266  silence Nekem tetszik!
0  
2011-05-13 10:27:22 

Hermann Hesse

Mulandóság

Életfámról a zöld
hull, hull a dísz.
Szédítõn tarka föld,
hogy eltelítsz,
hogy tudsz fárasztani,
mily kábító vagy!
Mánk lángjai
égnek-e holnap?
Sírom fölött tova
szél csörtet nemsokára,
és az anya
ráhajol kisfiára.
Hadd lássam viszont tekintetét,
szeme csillagom,
hadd foszoljon szét minden egyéb,
úgyis minden meghal egy napon.
Csak az örök anya nem hagy el,
mindünk szülõje;
játékos ujjal írja fel
nevünket a szálló levegõbe.

 1265  silence Nekem tetszik!
1  
2011-02-10 07:18:41 

Képes Géza

Csigaház

Talán baj is hogy így szeretlek
féltelek
óvlak
körülveszlek
mint csigát a háza —
Kell hogy a ház
kemény
és
könnyû legyen:
minden hajlatom
minden ízem
csavaros üregem
csak azért van
hogy téged befogadjon
tökéletesen.
És viszel magaddal
mindenüvé
hisz nincs külön súlyom:
én te vagyok.
Ha a sors
otromba kölyök
ökle alatt
összetörök
nélkülem semmi vagy.
De ha téged
taposna el
téged
s én maradnék meg —
Ó, nincs értelmetlenebb
ostobább limlom
mint egy magára maradt
csigaház:
benne mint õrült pók
két élet
alaktalan
árnyéka
tanyáz.

 1264  csoda   vlasza katyi hozzszlsra (1263) Nekem tetszik!
0  
2011-01-24 13:47:29 

Nem, még mindig nem találtam meg. Sajnos. Pedig nagyon szép, igaz hosszú a szövege.

 1263  katyi   vlasza silence hozzszlsra (1262) Nekem tetszik!
0  
2011-01-22 15:10:24 

Sziasztok :-)
háááát.most sokat olvastam, és találtam egy olyan verset, hogy

WASS ALBERT: Isten sír a Bábel tornya mellett......

nem tudom, hogy ez-e a keresett vers, de nem tudom ide feltenni, csak az egész kötet látható a googleban.....
további jó keresgélést Nektek!
:-)

 1262  silence Nekem tetszik!
0  
2011-01-21 14:28:41 

Én sem találom... .-(((

 1261  csoda Nekem tetszik!
0  
2011-01-21 11:21:16 

Keresek egy nagyon régen olvasott verset, Bábel tornya, vagy Új Bábel tornya a cime, nem tudom ki írta....
"Csak szeretni akartál,
s azt, hogy szeressenek..."

"Két csók közt az ölébe hajtani fejedet..."

ezek az emlékeim belõle, elég hosszú vers... és nem találom sehol a neten.

 1260  silence Nekem tetszik!
0  
2011-01-21 09:53:27 

Giovanni Pascoli:

A bargai toronyóra


Tanyámon csönd van. Hallgat a béke,
csupán a telt kalász ha zizeghet,
s a széllel jõ az óra ütése
városkájából messzi hegyeknek.
Egyenletesen hullik a tájra,
mint egy szelíd hang lágy unszolása.

Szólsz: itt az óra, szólsz: késõ van már,
hang, mely az égbõl hullasz le lágyan,
ó, ha percig gyönyörködni hagynál
a fában, pókban, méhben, kocsányban
s felhõben!… Bennük századok, évek,
hónapok, órák mélyére nézek.

Hadd legyek percig moccanatlan, hol
csupán csak szárnyak, lombok lebegnek,
s a rétrõl hallik: fácánkakas szól,
mire egy másik máshol felelget.
A lelkem röppen, messzi mereng el,
lármás a cinke: civódik, nyelvel.

S az óra kongat, ûzi a lelkem
varázsos hangon egyre kiáltva,
ezüst-szelíden, lágy ütemekben
hullik fejemre õsi tanácsa,
súlyos a rossz és súlyos a jó, ha
szól: késõ van már, szól: itt az óra.

Küldsz, hogy a lelkem visszatereljem
hang, mely az égbõl hullasz le lágyan,
ám a fogyó nap titkát figyelnem
jólesne még a fátylas homályban!
Bár itt az óra, bár késõ van már:
icipicit még mélázni hagyjál!

Engedd kutatnom mélyét szívemnek
s a múltam élni így, gondolatban,
hátha a csonkon szirmok feselnek
s kinyílik a csók, mit sosem adtam.
Árnyas zugomban, csöndes tanyámon
hadd elsiratni életem, álmom!

És szól az óra, kétszer is harsan
a hangja, s bánat zeng ki e hangból,
majd megnyugodva visszhangzik, s halkan
meggyõzi végre lelkemet arról,
hogy itt az óra! Késõ! Jó, megyek már
szeretteimhez, hol szeretet vár.

 1259  silence Nekem tetszik!
0  
2011-01-12 10:30:43 

Puszi Tibijének!


Rainer Maria Rilke

Gyermekkor

Az iskolás-idõ ott ring tovább,
a szorongás, várakozás, a dohszag.
Ó, mély magány, ó, lomha lábú korszak...
S aztán ki! Az utcák zengnek, lobognak,
a tereken szökõkutak zuhognak,
s a kertekben oly tágas a világ. —
S rajtuk gyermekruhában menni át,
másképpen, mint szokása a nagyoknak —:
Ó, furcsa évek, lomha lábú korszak,
ó, pusztaság!

És mindezt messze végiglátni szemmel:
hány férfi és nõ; ember, asszony, ember,
és gyermekek, másféle, tarka nép;
amott egy ház s itt-ott egy kutya még,
s reménység, váltva néma félelemmel —:
Ó, balga bú, borzongás, puha szender,
ó, roppant szakadék!

És játszani: labda, diabolózás
egy kertben, mely szelíden elfakul,
s olykor fogócska is, vak nyargalódzás,
cikázni a felnõttek közt vadul,
de este léptünk tipegõ, bohókás
hazafelé, a szívünk elszorul
Ó, egyre távolibb tapogatódzás,
ó, tompa súly!

És térdelve úsztatni óra hosszat
a kis vitorlást szürke, nagy tavon,
s feledni azt, mert szebb hajót sodornak
a hullámgyûrûk messzi a habon,
s töprengeni a víztükörbe olvadt
sápadt kicsi arcon álmatagon —:
Ó, gyermekkor, száz elsikló hasonlat.
Hová vajon?

 1258  silence Nekem tetszik!
0  
2010-11-26 09:57:56 

Villon

A TESTAMENTUM(részlet)


I.

Az õszi sárban már magamban járok,

s lábam nyomában a Kaszás üget,

hajam deres lett és az utcalányok

másnak mutatják már a mellüket,

s a csillagok is már fakóbban égnek,

mint egykor égtek, mikor este lett:

ajánlom bûnös lelkemet az égnek,

s az út sarának vézna testemet.II.

Pedig: hogy féltem egykor a haláltól,

emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák,

mikor félig fejemre szállt az álom,

s elmorzsoltam már rég az estimát:

hirtelen belémnyilalt a sötétbena rémület,

hogy egyszer meghalok,

s azt sem tudom már akkor majd,

hogy éltem,s hogy fákat láttam, holdat és napot.III.

Hogy nemzedékek fognak jönni-menni,

de nekem nem lesz szavam és dalom,

és a bitang sors, mely nem adott enni,

végül sarat dagaszt az ajkamon:

hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan,

s ha már a sírba tettek,

e kevésörömtõl sem lesz édes lenn a szájam,

s nem lesz soha, de soha ébredés.

 1257  silence Nekem tetszik!
0  
2010-11-07 18:33:27 

Hans Arp

Szelíden tûnõdtél a mély tükör elõtt

A néma énekelt,
táncolt a béna,
mi elszáradt, kizöldült,
ha te hozzájuk közeledtél.
Nem akadt szárny, mely ne szolgált volna téged.
Csöppnyi, kecses lények bizalommal közeledtek hozzád ünnepi menetben.
Poharaid mindig csordultig megteltek fénylõ élettel.
Leheletedtõl a hervadt csillagok újra kivirultak.
Az üres szemek elõtted újra ragyogni kezdtek.
Fénylõ komolysággal mûvelted meg belsõ egedet.
A sivár, zord sötétség termékenyítõn pezsegni kezdett, ha te odaléptél.
És a fény tehozzád mérte pazar csodáit.
Csendben tünõdtél
az ég és a tenger mély tükre elõtt.
És az olajfák alatt, a lejtõn lefelé,
egy öreg pásztor mint a virágok lelkét
köszöntött téged.

/Hajnal Gábor ford./

 1256  silence Nekem tetszik!
0  
2010-10-26 09:54:28 

Pilinszky János


Mire megjössz


Egyedül vagyok, mire megjössz,
az egyetlen élõ leszek,
csak tollpihék az üres ólban,
csak csillagok az ég helyett.


A temetetlen árvaságban,
mint téli szeméttelepen,
a hulladék közt kapirgálva
szemelgetem az életem.


Az lesz a tökéletes béke.
Még szívemet se hallani,
mindenfelõl a némaságnak
extatikus torlaszai.


A põre örökkévalóság.
S a tiéd, egyedûl tiéd,
kezdettõl fogva neked készûlt
e nagyszerû egyszerüség.


Mint tagolatlan kosárember,
csak ûl az idõ szótalan,
nincs karja-lába már a vágynak,
csupán ziháló törzse van.


Mindenem veszve, mire megjössz,
se házam nincs, se puha ágyam,
zavartalan heverhetünk majd
a puszta elragadtatásban.


Csak meg ne lopj! Csak el ne pártolj!
Ha gyenge vagy, végem van akkor.
Ágyban, párnák közt, uccazajban
iszonyu lenne fölriadnom.


 1255  katyi Nekem tetszik!
0  
2010-10-21 17:03:00 


Szabó Lõrinc

LÓCI ÓRIÁS LESZ

Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
- Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hová mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázrezsóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyrõl a mozsarat!

Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsõnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta,
és felboncolta a babát.
Most nagyobb vagyok, mint te! - mondta
s az asztal tetejére állt.

Nem birtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)

És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem,
és minden láb volt, csupa láb,
és megnõtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén

És ijesztõ volt odalentrõl,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erõsek,
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
- föl! föl! - mint az elsõ hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.

És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszút állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra - és már gyûlöltem
mindenkit, aki elnyomott.

Gyûlöltem, ó hogy meg gyûlöltem!...
És akkor, zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: Te kölyök! - Aztán:
No, ne félj, - mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.

 1254  silence Nekem tetszik!
0  
2010-10-20 12:21:53 

Szabó Lõrinc

TÜCSÖKZENE
Ima a gyémántért


Szegények voltunk. "Imádkozz!..." Anyám
már sokat sírt. Egy este azután,
látva, hogy rajta nem segít az Ég
s átvéve lelke száz sajgó sebét,
kigyulladt szívvel és könnyek között,
próféta, ki csodáért könyörög
s Istenbe szédûl, én kezdtem imát.
Ágyamban térdeltem, órákon át.
"Kérj s megadatik"...? Hát én kértem! És,
hogy egyszerre minden nélkülözés
megszûnjék s mi ne szenvedjünk tovább,
egy nagy gyémántot kértem, akkorát,
mint az öklöm! "Istenem, add meg, add,
hogy legyen reggel a párnám alatt,
legyen itt a kincs!"... A magas eget,
lábuknál húztam le a szenteket:
"Ezer miatyánkot mondok, ha kell -
míg meg nem áldasz, nem engedlek el!"

~~~~Égi jel


Hogy megáldott-e Isten, nem tudom.
Órákon át, görcsösen és vakon,
daráltam imáimat. Kis szivem
lángolt, vadúl és szenvedélyesen,
s az igézetben óriásra nõtt,
ahogy a Mindenek Ura elõtt
gyerekmód érvelt, fájt és esdekelt.
S úgy éreztem, Õ magához ölelt,
s megadja, amit kértem. Térdeim
sajogtak, szemem égett; de a kín,
a testi kín most szinte jólesett,
a nagy hit mellé egy kis érdemet
látszott adni... Hogy hogyan és mikor
nyomhatott el az álom, nem tudom;
de késõbb felriadtam... Nyúltam a
párna alá, s éreztem, a csoda
már ott volt! a gyémánt! az égi jel!...
Üdvözülten aludtam újra el.~~~~~~~~~Vesztett boldogság


Reggel! boldogság! béke! glória!
Úgy ébredtem, mint az Isten fia,
kedvenc fia. Egy roppant perc alatt
végigéltem jövendõ sorsomat,
s már szólni akartam, hogy: "Anyuka,
tessék csak jönni"; de, hogy kezem a
párna alá ért, megállt, elakadt,
a szívem: hol a gyémánt?!... Iszonyat
fagyott végig karomon, testemen;
s elõbb remélve, majd reménytelen
dobáltam szét párnákat, takarót,
százszor is; és hiába... Becsapott,
becsapott a - nem mertem mondani,
ki csapott be... Azt az éjszakai
ébredést csak álmodtam hát?... Egész
napom csönd volt és kétségbeesés
és sóhaj: "Mért hagytál el, Istenem?"...
Lassan mégis begyógyult a sebem.

 1253  Hetedik Nekem tetszik!
0  
2010-09-23 12:36:57 

IMA BAÁL ISTENHEZ


Óh, Baál, Nagyúr, ez az irgalom-óra,
Mi itt a gályán most hozzád kiáltunk,
Nézz hát reánk, reánk, két kárhozóra.
Nem énreám. Hisz én mi vagyok? Féreg.
Pártütõ isten, összetépett lélek,
Elesett titán. De itt van a párom:
Kegyetlen, nagy Baál, jóságodat várom.
Bús asszony-ember, de lelke Nap üszke,
Szomorú szemû, de nagyszomjú, büszke,
Didó királynõ, csókolva is vádló,
Hajh, beteg csókú, de mindenre váró,
Bíborra termett, egyetlenegy némber.
Óh, Baál, állj mellénk lelked kegyelmével.
Minden-Pénzeknek trónján valahol
Fordítsd felénk fényes, kegyetlen arcod.
Én harcolnék. Megharcolnám a harcot,
Tudok alázva élni, lélek-áron,
De nézz reá: királynõ az én párom,
Selyemvánkost áztathat csak a könnye,
Selyemzászlót lengethet csak a gályánk.
Óh, öntsd reánk aranykönnyed folyását,
Óh, öntsd reánk, véres aranyak atyja,
Óh, nézz reánk, a két legkoldusabbra.
Ha ide néznél, vad aranyszived
Összeszorulna. Könnyed eredne
S úszó, sötét gályánk szõnyegére
Óh, hullna az arany, hullna egyre.

Ady Endre

 1252  jewellery Nekem tetszik!
0  
2010-08-29 20:22:35 

A NÕ

A lányok csodás lények
Vannak köztük csúnyák s szépek.
De belül mind különleges
Lehet nem szép és tehetséges.

Hazugságot mond a Biblia!
Nem az õ hibájuk az alma.
Hazugság az egész!
A nõ minden fáradságot megér!

A nõi lélek nyitja a szerelem,
Amit a nõk keresnek egész életükben.
Ha te vagy az igazi, akit megtalál,
Akkor a sorstól nagy ajándékot kaptál.
A nõ ilyenkor kedves és szemérmetlen,
A legszebb dolog õ lesz az életedben.

Vissza ezzel soha ne élj,
Mert megbánod, ne félj!
Ha egy nõ utál és haragszik,
Hogy tönkretegyen, elmegy a végsõkig.
A nõ, mint a tenger,
Elpusztít, és akkor sem enged el.

De ha szeret és szereted,
Egy csodában lesz részed.
Elmondani nem lehet
Átélni, kell ezt neked
A nõ okos szép és bájos,
A legszebb mi létezik, egyszerûen csodálatos!

Bosnyák Dániel

oldal: /42
sor: idrend: